Ταμιευτήρας για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης NIBE VPA – VPAS

Ταμιευτήρας για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης NIBE VPA – VPAS

Σύντομη Περιγραφή

Οι ταμιευτήρες για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης VPA – VPAS της NIBE είναι κατάλληλοι να συνδεθούν με τις αντλίες θερμότητας NIBE ή οποιαδήποτε πηγή θερμότητας (λέβητα αερίου ή πετρελαίου), ενώ υπάρχει η δυνατότητα ενσωμάτωσης ηλεκτρικής αντίστασης. Ο ταμιευτήρας VPAS περιέχει επιπλέον σερπαντίνα για την σύνδεση ηλιοθερμικού συστήματος.

Με τους ταμιευτήρες NIBE VPA 300/200, VPA 450/300, VPAS 300/450 παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης σε συστοιχία για μεγλαύτερες ανάγκες σε ζεστό νερό χρήσης.

Περιγραφή

Τύπος
Ενεργειακή σήμανση συστήματος
VPA 300/200
VPA 450/300
VPAS 300/450

Top