Ταμιευτήρας για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης NIBE AHPH

Ταμιευτήρας για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης NIBE AHPH

Σύντομη Περιγραφή

Οι ταμιευτήρες AHPH αποτελούν την νέα γενιά ταμιευτήρων της NIBE και χαρακτηρίζονται από ευελιξία και υγιεινή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Το ζεστό νερό χρήσης παράγεται μέσω ενός ανοξείδωτου εναλλάκτη, εξαλείφοντας τον κίνδυνο της λεγεονέλλας.

Περιγραφή

Τύπος
Ενεργειακή σήμανση συστήματος
AHPH

Top